Museets historia

Museets historia

Företeelsen museum kommer ifrån den djupaste historian och har som namn till och med rötter bland gudarna. Grekiska sagor berättar om guden Apollon som var en ljus- och solgud som gav mänskligheten allt som hade med konst och vetenskap att göra. Hans följeslagerskor var nio tjusiga gudinnor som kallades för muserna och de ackompanjerade både guden och beskyddade de människor som sysslade med allt som hade med konstformer att göra. Varje musa var ansvarig för ett specifikt ämne; en för poesi, en for historieskrivning, en för musik osv.

När de gamla grekerna och romarna ville hedra dessa gudinnor byggde de särskilda tempel som kallades för museum, alltså musernas boning, och då de beskyddade konst och vetenskap kom man särskilt hit om man på något vis hade med dessa ämnen att göra. Med tiden började man förvara böcker och uppfinningar i musernas hus och det var inte ovanligt att en person som skrivit något, komponerat ett stycke musik, gjort en skulptur eller en uppfinning dedikerade verket åt muserna och lämnade en kopia åt gudinnorna.

Bland de första museerna hörde den akademi som filosofen Platon var magister för i Athen, liksom ett institut för forskning i Alexandria i Egypten. Tanken bakom var alltid att föra det mänskliga vetandet framåt och än in i våra dagar bedrivs forskningsverksamhet på världens alla museer. Besökarna som kommer till dem får dessutom lära sig om allt mellan himmel och jord och det är inte vanligt att museer organiserar särskilda visningar och aktiviter för barn.

Idag finns det en myriad av museum och i Sverige finns det många olika typer. Bland de mest kända exemplen är till exempel Stockholms Nationalmuseum med dess stora konstskatter, Vasamuseet, Riksmuseet, Livrustkammaren, Medeltidsmuseet, Historiska Museet, Medelhavsmuseet och det Moderna museet och här finns även mindre museer som Frimärksmuseet, Leksaksmuseet och Fjärilsmuseet. Här ligger också världens största friluftsmuseum, Skansen, där besökare kan spendera många timmar betraktandes allt ifrån exotiska djur till gamla glasblåserier.

Världens mest besökta museum är Louvren i Paris. Hit kommer det cirka åtta och en halv miljoner besökare varje år för att ta del av dess jättelika samlingar som sträcker sig genom mänsklighetens historia. Bland de mest berömda utställningsobjekten är Leonardo da Vincis Mona Lisa och den antika statyn Nike från Samothrake som kröner vestilbulens trappuppgång.

dante