Vad är museologi

Vad är museologi

En människa som studerar vetenskapen om museum sysslar med något som kallas för museologi och som i Sverige finns som ämne på flera av landets universitet, som till exempel Lund och Umeå. Ämnet är inte särskilt känt och tillhör en av de yngre kurserna men är dock mycket intressant och kan leda till en spännande karriär både hemma och i utlandet.

Den som läser till museolog får möjligheten att lära sig mycket inom många olika ämnen då man får ta del av studier i bland annat historia, konst, sociologi, antropologi och arkeologi. Det är med andra ord ett så kallat tvärvetenskapligt ämne där man har många referenser, sysslar med jämförelser och inkluderar olika skolor och discipline i sina studier. Få ämnen är så breda som museologi och ger den som pluggar en mycket bred kunskap.

Vad gör en museolog?

Som museolog arbetar man med precis allt som har med museer att göra: utställningar, arkiv, säkerhet, information, events, tolkningar etc. Man möter människor från alla möjliga vetenskapliga och konstnärliga världar för att diskutera framtida projekt och komma fram till samarbeten och överenskommelser.

Många museer deltar också i turnerande utställningar och då är det upp till museologen att följa de direktiv som bestämts inför turnén och hur man skall sköta själva uppsättningen. På så sätt kan föremål från världens historia, konst och teknologi bege sig på långa resor över hela jordklotet och människor i alla länder kan få uppleva dem genom att gå på utställningarna.

Identifiering och klassifikation

En museolog är ansvarig för ett museums föremål och detta innebär att man måste se till att det finns utförliga kataloger. Man kan också få i uppgift att införskaffa nya utställningsföremål eller att göra en stor inventering över dem man redan har. Här gäller det att kunna följa ett bra klassificeringssystem så att allt är lätt att hitta. Många museer har tusentals, ibland hundratusentals, olika artefakter och objekt, så det gäller att vara försiktig då man skall manövrera mellan dessa samligar. Varje föremål är unikt och värdefullt och det gäller att hålla tungan rätt i mun på alla möjliga sätt; vissa kräver specifika temperaturer för att inte vittra sönder medan andra, som till exempel pappersdokument, måste förvaras i torra miljöer så att de inte möglar.


Utbildning och information

Ett museum är inte bara till för att uppvisa vackra eller intressanta föremål utan också för att bildra till kulturhistorien och att informera människor om olika ämnen. En museolog kan till exempel ordna speciella visningar för skolbarn, invandrare eller företag för att lära ut så mycket som möjligt om specifika ämnen. Detta sker oftast genom att man i grupp vandrar genom museet, och ger deltagarna en levande upplevselse om det man får lära sig om.

dante