Hur man gör en utställning

Hur man gör en utställning

Det kan tyckas vara ganska enkelt att göra en utställning; allt man behöver är en lokal och ett antal utställningsobjekt som man sedan skriver några rader om. Rätt? Fel! Att organisera en utställning kräver ofta många års förberedelser och planering, liksom att man har en större summa pengar att spendera. Även museologer kan tycka att det är enormt svårt och tidskrävande och det är därför som utställningar nästan alltid har ett helt arbetsteam bakom sig. För den som är intresserad av hur man gör en utställning så följer här några råd och tips som kan vara värda att uppmärksamma.

  • Pengar. Även en liten utställning kräver större summor än vad man kanske räknar med. Det handlar inte bara om att införskaffa utställningsföremål, dem kan man ju till och med låna, utan snarare om summor som man måste lägga på inredning, presentation och marknadsföring. Inredningen involverar allt ifrån krokar och ramar som skall hänga på väggarna till stora glasmontrar, presentationen involverar designen och sättet man förklarar föremålen på och marknadsföringen kan handla om tidningsannonser eller TV-reklam. Allt detta kostar skjortan och det är långt till hoppet om att man skall få tillbaka pengarna genom intäkterna.
  • Layouten. När man så har lokalen, utrustningen och föremålen redo gäller det att göra en layout som både passar utställaren och besökaren. Är det frågan om konstverk så är det till exempel bra att ha en så neutral bakgrund som möjligt och att texten är lättläst och gärna översatt till flera språk. Ibland måste man dessutom ta med konstnärens känslor i beräkningen då denne kanske inte vill ställa ut sina tavlor mot en vit bakgrund. Här gäller det att hitta en balans där alla blir nöjda.
dante